Hướng dẫn cấu hình cho phép truy cập từ bên ngoài vào modem IGATE 040H

Hướng dẫn cấu hình cho phép truy cập từ bên ngoài vào modem IGATE 040H
Bước 1:
Truy cập vào mục Access Management | ACL. Sau đó thực hiện cài đặt như hình dưới:


Nhấn “SET” để hoàn tất việc cài đặt.
Bước 2:
Kiểm tra lại kết quả sau khi cài đặt thì được kết quả như hình dưới:


Bước 3:
Thực hiện truy nhập từ xa qua IP WAN của ONT
Với IP “14.186.73.178” là IP Wan của ONT, “https://IP-WAN” là giao thức đã lựa chọn trong mục Setup.


Sau khi vào được trang giao diện thực hiện truy nhập vào ONT với tài khoản mặc định “operator | oper@tor”.

Nguồn: Internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

mới đặt mua sản phẩm